Marathi Whatsapp Status | Marathi Status for Life

Marathi Status WhatsApp, Facebook: A Mr-buzz.com You will find lots of Funny & Cool Marathi status, Quotes status, Attitude status, Marathi Love Status. Funny WhatsApp Marathi status, Marathi Quotes, Marathi Funny Status. Marathi people find a best WhatsApp Status in the Marathi Language. So we have posted here superb Status for you to impress your friends, Boyfriend, Girlfriend etc.

WhatsApp Status, Quotes and SMS in Marathi: Marathi is a superb language. I am also Marathi. We proud that I’m Marathi and also Indian. Here Mr-buzz.com shares with you superb collection of the Marathi Whatsapp Status. Here at Mr-buzz.com all types of Status available like Cool, Quotes, Attitude, Images, Best Status and many more. Let see Best Marathi status.

त्या रात्रीच चांदण आपली कहाणी विचारत होत काय सांगू त्यांना माझ पाहिल वहिल प्रेम होत…

तू, पानांच्या गर्दीत, लपलेल.. दडलेल.. टपोर.. गुलाब जणू…

तू, कल्पनेतल स्वप्न, स्वप्नातल आपल, आपल्यातल कोणीतरी माझ जणू…

मिठीत ये माझ्या, नवी स्वप्न दे मला, तुझ्यातच सामावयाचे आहे, श्वासात भरून घे मला…

पावसाच्या त्या थेंबांना केसांत तुझ्या खेळायच होत माझ्यासाठी नाही त्यांच्या साठी तरी यायच होत…

त्या रात्रीच चांदण आपली कहाणी विचारत होत काय सांगू त्यांना माझ पाहिल वहिल प्रेम होत…

अंगणात पाऊस, खिडकीत अंधार, कुशीत थंडी आणि स्वप्नात तू …

प्रेम म्हणजे प्रेम असत, तुमच आमच सेम असत…

तू, हिवाळ्याच्या थंडीत, गवताच्या पातीवर, सावरलेल.. गारटलेल.. दव जणू…

Beest Marathi WhatsApp Status About Life

वेळ कोणासाठी थांबत नाही… मी आलो , मी पाहील, मी जिंकलो.. आयुष्य खूप सुंदर आहे.. आनंद समाधानात असतो, पैश्यात नाही.. पैसा हा प्रवासासाठी लागणारे इंधन आहे, ध्येय नाही.. अडचणी येतच राहतात, त्यांना घाबरायाच नसत, लढयाच असत.. जर तुम्ही स्वप्न पाहु शकता, तर तुम्ही ते करू शकता..

  • वेळ कोणासाठी थांबत नाही…
  • मी आलो , मी पाहील, मी जिंकलो..
  • आयुष्य खूप सुंदर आहे..
  • आनंद समाधानात असतो, पैश्यात नाही..
  • पैसा हा प्रवासासाठी लागणारे इंधन आहे, ध्येय नाही..
  • अडचणी येतच राहतात, त्यांना घाबरायाच नसत, लढयाच असत..
  • जर तुम्ही स्वप्न पाहु शकता, तर तुम्ही ते करू शकता..

“मी अजुन तिथे पोहोचलो नाही आहे, पण कालपेक्षा आज नक्कीच ध्येयाच्या जवळ आलोय.”

We will be updating this list of the latest Marathi WhatsApp statuses and DP, so keep visiting Mr-buzz.com. If you guys like to add more to the list, please comment it in the comment box at end of the article. We will create perfect Marathi Whatsapp Status which you can use as a profile pic or share on Facebook, Instagram or Snapchat.

Leave a Comment